فیلتراسیون در استخرها و جکوزی

  فيلترها فيلتراسيون يا فيلتر كردن آب ،فرآيندي فيزيكي است كه طي آن ذرات آلاينده،ذرات معلق و ناخالصي هاي موجود در آب از آن گرفته مي شود.فيلتر در استخرها همان نقشي را دارد كه كليه در بدن انسان دارد. فيلتر همانطور كه از نام آن نيز پيدا است وسيله اي براي جدا كردن ناخالصي هاي آب است. به كارگيري فيلتر ها يكي از روش هاي صرفه جويي در آب به …
ادامه مطلب

تقسیم بندی انواع پمپ ها

تقسیم بندی انواع پمپ ها
1- تعریف پمپ   پمپ دستگاھی است که انرژی مکانیکی را به انرژی ھیدرولیکی تبدیل می کند و نتیجه آن افزایش انرژی پتانسیل (فشار سیال عبوری از پمپ) و یا انرژی جنبشی (سرعت سیال) وانتقال سیال می باشد. به صورت کلی پمپ ھا به دو رده پمپ ھای دینامیکی و پمپ ھای جابجائی مثبت تقسیم می گردند . پمپ ھای دینامیکی پمپ ھائی ھستند که در آنھا انتقال انرژی به …
ادامه مطلب