پمپ > پمپ کفکش

پمپ های کف کش و لجن کش از دسته پمپ های سانتریفیوژ مستغرق است که جهت انتقال آب تمیز از کف کش و جهت انتقال لجن، فاضلاب و آب آلوده از لجن کش استفاده می شود.در لجن کش ها پروانه پمپ از نوع نیمه باز یا باز بوده که قادر به انتقال مواد با ذرات جامد می باشد. درجه حفاظت این پمپ ها IP68 است. امکان نصب فلوتر یا قطع کن برقی بر روی این پمپ ها وجود دارد

پمپ کفکش

لئو پمپ، پمپ لئو، پمپ کفکش لئو، پمپ آب، پمپ
پمپ کفکش پنتاکس، پنتاکس، پمپ آب، پمپ، pentax pump
پمپ کفکش داب، پمپ آب، پمپ، dab pump
پمپ کفکش ابارا، پمپ آب، پمپ، Ebara pump
پمپ کفکش، پمپ های صنعتی، پمپ آب، پمپ
پمپ، پمپ آب، پمپ کفکش کالپدا، calpeda pump
پمپ، پمپ آب، پمپ کفکش لووارا، پمپ، lowara pump
پمپ کفکش اسپیکو، پمپ اسپیکو، اسپیکو، پمپ آب، پمپ
پمپ کفکش پدرولو، پمپ آب، پمپ پدرولو، پمپ
پمپ کفکش کالمو، پمپ کالمو، کفکش، پمپ آب
پمپ، پمپ کفکش راد، راد پمپ، پمپ راد، کفکش

دسته بندی ها

پمپ سانتریفیوژ، پمپ آب، پمپ
پمپ طبقاتی، پمپ آب، پمپ، بوستر پمپ
پمپ محیطی، پمپ خانگی، پمپ نیم اسب، پمپ آب
پمپ سیرکولاتور، پمپ آب، پمپ
پمپ کفکش، کفکش، پمپ آب، پمپ
پمپ شناور، شناور، پمپ آب، پمپ
پمپ لجن کش، لجن کش، پمپ آب، پمپ
پمپ مگنتی، مگنتی، پمپ آب، پمپ
پمپ اسلاری، اسلاری، پمپ، پمپ آب
پمپ دوزینگ
پمپ دیافراگمی
پمپ پیستونی
پمپ تخلیه بشکه
لوب پمپ
پمپ پریستالتیک
پمپ دنده ای
مونو پمپ
پمپ روغن داغ