پمپ > پمپ مگنتی

یکی از مشکلاتی که در صنعت پمپ وجود دارد ، آب بند مکانیکی است. مکانیکال سیل ، نخ های گرافیتی و سایر آب بند ها در نهایت مشکل آب بندی داشته و مشکلاتی را چه از نظر کارکردی و چه از نظر زیست محیطی ایجاد می کند. به گونه ای که بسیاری از نهاد های زیست محیطی تشکل هایی را برای مقابله با استفاده از این نوع از آب بند ها تشکیل داده اند. یکی از بهترین راهکار ها برای جلوگیری از نشتی پمپ و مشکلات حاصله از آن ، است

پمپ مگنتی

سی اس ای، پمپ سی اس ای، پمپ مگنتی سی اس ای، پمپ آب، پمپ
پمپ مگنتی آرگال، آرگال، پمپ آب، پمپ، Argal pump
پمپ مگنتی تراندیان، پمپ آب، پمپ، Trundean pump
پمپ مگنتی کالمو، پمپ آب، پمپ، Calmo pump
پمپ مگنتی، پمپ های صنعتی، پمپ آب، پمپ
پمپ مگنتی ویگور، پمپ ویگور، ویگور، پمپ آب، پمپ
پمپ مگنتی فلویی مک، پمپ آب، پمپ فلویی مک، پمپ

دسته بندی ها

پمپ سانتریفیوژ، پمپ آب، پمپ
پمپ طبقاتی، پمپ آب، پمپ، بوستر پمپ
پمپ محیطی، پمپ خانگی، پمپ نیم اسب، پمپ آب
پمپ سیرکولاتور، پمپ آب، پمپ
پمپ کفکش، کفکش، پمپ آب، پمپ
پمپ شناور، شناور، پمپ آب، پمپ
پمپ لجن کش، لجن کش، پمپ آب، پمپ
پمپ مگنتی، مگنتی، پمپ آب، پمپ
پمپ اسلاری، اسلاری، پمپ، پمپ آب
پمپ دوزینگ
پمپ دیافراگمی
پمپ پیستونی
پمپ تخلیه بشکه
لوب پمپ
پمپ پریستالتیک
پمپ دنده ای
مونو پمپ
پمپ روغن داغ