پمپ > پمپ لجن کش

پمپ های کف کش و لجن کش از دسته پمپ های سانتریفیوژ مستغرق است که جهت انتقال آب تمیز از کف کش و جهت انتقال لجن، فاضلاب و آب آلوده از لجن کش استفاده می شود.در لجن کش ها پروانه پمپ از نوع نیمه باز یا باز بوده که قادر به انتقال مواد با ذرات جامد می باشد. درجه حفاظت این پمپ ها IP68 است. امکان نصب فلوتر یا قطع کن برقی بر روی این پمپ ها وجود دارد

پمپ لجن کش

لئو پمپ، پمپ لئو، پمپ لجن کش لئو، پمپ آب، پمپ
پمپ لجن کش پنتاکس، پنتاکس، پمپ آب، پمپ، pentax pump
پمپ لجن کش داب، پمپ آب، پمپ، dab pump
پمپ لجن کش ابارا، پمپ آب، پمپ، Ebara pump
پمپ لجن کش، پمپ های صنعتی، پمپ آب، پمپ
پمپ، پمپ آب، پمپ لجن کش کالپدا، calpeda pump
پمپ، پمپ آب، پمپ لجن کش لووارا، پمپ، lowara pump
پمپ لجن کش اسپیکو، پمپ اسپیکو، اسپیکو، پمپ آب، پمپ
پمپ لجن کش پدرولو، پمپ آب، پمپ پدرولو، پمپ
پمپ، پمپ نوید سهند، پمپ لجن کش نوید سهند، لجن کش

دسته بندی ها

پمپ سانتریفیوژ، پمپ آب، پمپ
پمپ طبقاتی، پمپ آب، پمپ، بوستر پمپ
پمپ محیطی، پمپ خانگی، پمپ نیم اسب، پمپ آب
پمپ سیرکولاتور، پمپ آب، پمپ
پمپ کفکش، کفکش، پمپ آب، پمپ
پمپ شناور، شناور، پمپ آب، پمپ
پمپ لجن کش، لجن کش، پمپ آب، پمپ
پمپ مگنتی، مگنتی، پمپ آب، پمپ
پمپ اسلاری، اسلاری، پمپ، پمپ آب
پمپ دوزینگ
پمپ دیافراگمی
پمپ پیستونی
پمپ تخلیه بشکه
لوب پمپ
پمپ پریستالتیک
پمپ دنده ای
مونو پمپ
پمپ روغن داغ