دسته بندی ها

پمپ > پمپ دنده ای

پمپ دنده ای نوعی از پمپ های جابجایی مثبت دورانی است. در این نوع پمپ ها با دور شدن دندانه های در حال دوران، در محل تماس دنده هـا، در اثر خلاء نسبی سیال به داخل پمپ کشیده شده و در سمت دیگر با محبوس شدن سیال بین دنده و پوسته، فشار سیـال افزایش می یابد و نهایتا سیـال به سمت خروجی هدایت می شود.

پمپ دنده ای

پمپ دنده ای ریک میر، پمپ، Rickmeier pump
پمپ دنده ای نقش جهان، پمپ
پمپ دنده ای ایران تولید، پمپ آب، پمپ
پمپ سانتریفیوژ، پمپ آب، پمپ
پمپ طبقاتی، پمپ آب، پمپ، بوستر پمپ
پمپ محیطی، پمپ خانگی، پمپ نیم اسب، پمپ آب
پمپ سیرکولاتور، پمپ آب، پمپ
پمپ کفکش، کفکش، پمپ آب، پمپ
پمپ شناور، شناور، پمپ آب، پمپ
پمپ لجن کش، لجن کش، پمپ آب، پمپ
پمپ مگنتی، مگنتی، پمپ آب، پمپ
پمپ اسلاری، اسلاری، پمپ، پمپ آب
پمپ دوزینگ، دوزینگ پمپ
پمپ پریستالتیک
پمپ تخلیه بشکه
لوب پمپ
پمپ پریستالیک، پریستالیک پمپ، پمپ آب
مونو پمپ
پمپ روغن داغ
پمپ دنده ای، پمپ، پمپ های صنعتی، پمپ آب، پمپ
پمپ دنده ای کراخت، Kracht pump
پمپ دنده ای دیوید براون، David brown pump
پمپ دنده ای اوبردورفر، Oberdorfer pump
پمپ دنده ای آرافن نائین
پمپ دنده ای روتوفلوید، Rotofluid pump