دسته بندی ها

پمپ > پمپ تخلیه بشکه

پمپ های تخلیه بشکه جهت پمپاژ و تخلیه بشکه های حاوی محدوده وسیعی از مواد با و یسکوزیته های مختلف و خواص شیمیایی متفاوت استفاده می شوند. مزیت بزرگ ایـن پمپ ها پرتابل بودن، قابلیت انتقال مواد خورنده و اشتعال زا، قابلیت انتقال مواد ساینده و اسلاری و تعمیر و نگهداری آسان است.

پمپ تخلیه بشکه

پمپ تخلیه بشکه گروز، پمپ، Groz pump
پمپ تخلیه بشکه لوتز، پمپ، Lutz Pump
پمپ تخلیه بشکه دبم، پمپ آب، پمپ، Debem Pump
پمپ سانتریفیوژ، پمپ آب، پمپ
پمپ طبقاتی، پمپ آب، پمپ، بوستر پمپ
پمپ محیطی، پمپ خانگی، پمپ نیم اسب، پمپ آب
پمپ سیرکولاتور، پمپ آب، پمپ
پمپ کفکش، کفکش، پمپ آب، پمپ
پمپ شناور، شناور، پمپ آب، پمپ
پمپ لجن کش، لجن کش، پمپ آب، پمپ
پمپ مگنتی، مگنتی، پمپ آب، پمپ
پمپ اسلاری، اسلاری، پمپ، پمپ آب
پمپ دوزینگ، دوزینگ پمپ
پمپ پریستالیک، پریستالیک پمپ، پمپ آب
پمپ تخلیه بشکه، پمپ، پمپ های صنعتی، پمپ آب، پمپ
پمپ تخلیه بشکه دینو، Dino pump
پمپ تخلیه بشکه فلویمک، Fluimac pump