قیمت گذاری

از منظر قیمت گذاری هر پروژه بر حسب کاربری پروژه توسط دپارتمان پمپ کار بررسی و سپس در قالب پیشنهاد این گروه صنعتی بر حسب اشل های قیمتی گوناگون با برندهای متفاوت و بعد فنی و راندمان کاری و تعمیر و نگهداری به حضور کارفرمایان محترم جهت سهولت و رعایت حقوق مصرف کنندگان تقدیم میگردد.

سفارش دهید

 پروژه ها

از منظر قیمت گذاری تعمیرات و نگهداری از پروژه های صنعتی و تاسیساتی این امکان برای مشتریان محترم این مجموعه فراهم گردیده تا با انتخاب خود از پکیج های تحت اختیار مجموعه پمپ کار نسبت به انتخاب پکیج خود اقدام نموده و پروپوزال فنی و شرایط قرارداد را از این مجموعه اخذ نمایند. طبیعی است که قیمت گذاری پس از بررسی فنی از پروژه های صنعتی و تاسیساتی توسط کادر مجرب گروه صنعتی پمپ کار میسر بوده و از نظر قیمت گذاری هر پروژه بر حسب امکانات موجود رقم مشخصی از هزینه را جهت بهره گیری از خدمات این مجموعه برای خود در بر دارد.

سفارش دهید

تعمیر و نگهداری

مجموعه پمپ کار با کادر فنی مجرب و تیم مهندسی خود همواره در جهت پاسخگویی به نیازهای متفاوت مشتریان محترم بوده است. لذا چنانچه مشتریان گرامی مبنی بر سایز نمودن پرسنل مجرب پمپ کار باشد این مجموعه پس از قرارداد دوطرفه با پروژه های کارفرمایان محترم نسبت به طراحی و انجام سایر الزامات مهندسی روز اقدامات لازم را بعمل می آورد.

سفارش دهید

مشاوره